6174 – misteriozan broj za matematičare

Uzmite bilo koji četvorocifreni broj kod kog se najmanje jedna cifra ne ponavlja, i u manje od sedam koraka čeka vas broj 6174, svaki put. Pogledajte samo ovaj broj: 6174. Na prvi pogled, ne