Ninja i Shroud dobili na desetine miliona dolara zbog gašenja Mixer platforme?

Sa nedavnim gašenjem Mixer platforme i migracije na Facebook Gaming, očekivalo se da će Ninja i Shroud kao ekskluzivni partneri prirodno prijeći na novu platformu. To se nije desilo već su oni