Može li se elektronika izraditi od ugljenika, a ne od silicijuma?

Naučnici uveliko eksperimentišu sa zamjenom silicijuma ugljenikom koji bi materijale učinio fleksibilnim, laganim i biokompatibilnim te doveo do nove generacije robota ljudskog izgleda i