Otkrivena tehnologija lebdenja pomoću energije svjetla

Naučnici koji su radili na istraživanju smatraju da bi tehnologija lebdenja pomoću energije svjetla najbolju primjenu mogla imati u svemiru   Tehnologija lebdenja na prvi pogled podsjeća