Vještačka inteligencija koja muziku pretvara u slike

Sinestezija je rijetko stanje u okviru kojeg se čula pomiješaju, pa neki mogu da "čuju" boje, a drugi da "okuse riječi". Ovaj neurološki fenomen sada može da se postigne i uz pomoć nekih