Naučnici iz San Dijega razvili soft robota bez elektronskih komponenti

Soft roboti (odnosno "meki roboti") su fleksibilniji od tradicionalnih mašina, i znatno su korisniji kada je potrebno da se pomoću njih istraže neka nepristupačna mjesta   Međutim, za