Smart Tools pretvara Android telefon u alat za kućne majstore

Pametni telefoni opremljeni su nizom senzora zbog koji mogu da budu korisni svakodnevno ako se na svom uređaju ima aplikacija koja te senzore može da iskoristi. Upravo je Smart Tools jedna takva