U Čačku štampane kuće za stanovanje postaju stvarnost

Štampane kuće iz Čačka gotove za 15 sati: Zidane i montažne objekti postaju prošlost   Sa revolucionarnim razvojem modernih tehnologija u 21. veku gradnja stambenih objekata od