Liječenje dijabetesa statičkim elektricitetom i magnetnim poljem?

Liječenje dijabetesa tipa 2 moglo bi da bude moguće bez lijekova i igle za insulin. Naučnici su na tragu nove terapije kojom bi se izlaganjem pacijenta statičkom elektricitetu i magnetnom polju