Strava – najpopularnija aplikacija među biciklistima | Video

Strava je vjerovatno jedna od najpopularnijih aplikacija u svijetu biciklista, ali i ostalih vrsta rekreativaca   Sa velikim brojem preuzimanja i korisnika Strava aplikacija je postala jedna