Superračunari u Evropi iskorišćeni za rudarenje monera umjesto za naučni rad

Superračunari koji su inficirani malverom uglavnom se nalaze na uglednim univerzitetima u Evropi i čine važnu ulogu u odvijanju naučnih istraživanja, a sad su morala biti