Rusija testirala svoj „suveren internet“

Rusija testirala svoj "suveren internet" da bi se provjerilo kako vladine agencije i operateri komunikacijskih usluga efikasno mogu obezbjediti da internet i komunikacija efektivno funkcionišu u