Koliko se 5G isplati telekom operaterima?

Kina prednjači sa implementacijom 5G tehnologije, ali koliko će im se isplatiti?   5G predstavlja kapitni projekat koji će imati uticaja na čitav svijet, a predstavlja kvantni skok u