Čestitajmo 35. rođendan Tetrisu – najpoznatijoj igri na svijetu

Prije 35 godina, programer u računarskom centru Sovjetske akademije nauke Aleksej Pažitnov na računaru "Elektronika 60" pokrenuo je prvu verziju Tetrisa, i time ušao u istoriju kompjuterskih