Kvantna mreža koju nije moguće hakovati

BT i Toshiba su postavili kvantnu mrežu koju je nemoguće hakovati   Kvantna mreža koristi strimove fotona za šifrovanje osjetljive komunikacije. Probno ispitivanje mreže, koja je prva