Novi turbo-generatori za napajanje elektromagnetnih katapulta u kineskoj mornarici

Kineska narodna oslobodilačka vojska mornarice (PLAN) započela je ugradnju novih turbo-generatora na svoje ratne brodove   Sa četiri puta većim kapacitetom od postojećih elektrana,