YouTube mijenja uslove korišćenja, šta to zapravo znači

Pojedini portali su prenijeli da će YouTube brisati naloge koji nisu "komercijalno" isplativi, da li je zaista tako i šta to zaista znači pročitajte dalje u tekstu   YouTube uvodi