iPhone 11 prati vašu lokaciju i kad je onemogućite, a za to iz Apple-a imaju razlog

Vaš IPhone 11 prati lokaciju i ako onemogućite Locatio Service a Apple objašnjava zašto ne treba da brinete   Otkriće da iPhone 11 stalno provjerava (prati) vašu lokaciju, čak i ako