Siri najveći virtuelni pomoćnik na svijetu

"Hey Siri"   Kada je riječ o virtualnim pomoćnicima, ovisno o telefonu i platformi koju koristite, mogli biste koristiti bilo koji broj virtualnih pomoćnika u rasponu od Siri, Alexa,