Visual Studio Code ili Visual Studio? Koja je razlika?

Šta je tačno razlika između Microsoft Visual Studio IDE (integrisano razvojno okruženje) i njegovog editorskog koda Visual Studio Code? Ovo je pitanje koje se pojavljuje sve češće kako Visual