Vivaldi Browser 3.6 dobio novu funkciju – Page Actions

Vivaldi Browser sadrži neke jedinstvene funkcije – njegov interfejs je prilagodljiv i nudi tabove nalik desktopu, bottom bar i forced dark mode.   Ugrađeni su i čitač QR kodova i