MAC (UK) poziva na proširenje kvalifikovanih radnih viza koje nisu članice EU

Savjetodavni komitet za migracije (MAC-The Migration Advisory Committee) je pozvao na dodavanje više digitalnih uloga na listu zanimanja koja ispunjavaju uslove za kvalifikovane radne vize van