Gradi se prvo energetsko ostrvo na svijetu

Danska gradi prvo energetsko ostrvo na svijetu koje će električnom energijom snabdjevati tri miliona domaćinstava   Danska vlada je, uz široku podršku parlamenta, odobrila plan za