Pazite šta pišete! WhatsApp grupe su dostupne preko Google pretrage

WhatApp grupe lako mogu da se pronađu putem Google pretrage, a samim tim je dostupan i razgovor unutar grupe   Ljudi grupne WhatsApp četove mogu da pronađu na svom pretraživaču, a zatim