Aplikacija WiFi Finder otkrila lozinke kućnih WiFi mreža korisnika

Hiljade korisnika aplikacije WiFi Finder, čija je svrha da pronađe i obezbijedi lozinke za javne Wi-Fi pristupne tačke, nenamjerno su poslali sopstvenu lozinku za svoj kućni WiFi u bazu podataka