Wikimedia uvodi plaćenu uslugu za velike kompanije

Wikimedia navodi da to što uvode plaćenu uslugu ne prisiljava velike kompanije da plaćaju za Wikipediju, nego će nova usluga da omogući kompanijama prikazivanje pouzdanijih