Yahoo uredio inbox, redizajnirana aplikacija

Način na koji se koristi mejl komunikacija se tokom godina mijenjao, pa je od komunikacije koja je podrazumevala razmjenu poruka "1 na 1" došao do inbox-a koji okuplja sve – od newsletter