Pametna brojila će automatski da prikupljaju podatke o potrošnji struje i vrše njihovu obradu, a Čačak, Niš i Kraljevo prvi će da ih dobiju

 

Potrošnja struje u 205.000 domaćinstava pratiće se svakodnevno, a elektrodistributivne jedinice moći će da korišćenjem pametnih brojila da smanje gubitke na mreži.

Direktor Poslovnog sistema „Elektrodistribucije Srbije“ Saša Stefanović kaže za RTS da će pametna brojila da greške biti svede na minimum. On tvrdi da će moći preventivno da djeluju i spriječe neovlašćenu potrošnju. Pored toga, vršiće i daljinsko upravljanje potrošnjom i po potrebi isključenje mjernog mjesta.

 

Mogućnost uvida u svoju potrošnju

 

Saša Stefanović ističe da će novim projektom svi potrošači imati jednovremeno, pravovremeno, brzo i efikasno očitavanje električne energije. Dodaje i da će kompletni podaci automatski biti ubacivani u softver za obradu podataka i izdavanje računa.

„Dakle, greške će biti smanjene na minimum ili ih nadamo se neće ni biti. Sve ono što je čovjek mogao da pogriješi prilikom očitavanja ili prilikom unošenja podataka – te greške i reklamacije biće eliminisane. Imaćemo jedan kvalitetniji i brže izdat račun“, poručuje Stefanović.

Ističe da će pored toga potrošači imati i uvid u svoju potrošnju – moći će da znaju kvalitet isporučene električne energije i moći će da utiču na svoju potrošnju time što će znati koliko u nekom trenutku troše.

Ukazao je da smo na početku tog procesa, kao i da je u ovom trenutku jedino potpisan ugovor o kreditu za softver i druge potrebne uređaje.

„Stvoreni su preduslovi za pripremu tehničke dokumentacije i za raspisivanje javne nabavke, prije svega za izbor konsultanta, a zatim i za izbor isporučioca opreme“, naveo je Stefanović.

Naglasio je da ovaj proces u skladu sa procedurama teče u narednih šest do devet meseci.

„Nadamo se da ćemo otprilike u ovo vrijeme sljedeće godine imati komercijalni ugovor i da ćemo krenuti sa ugradnjom brojila“, dodaje on.

 

Kako izgleda pametno brojilo?

 

Na pitanje šta je sa trofaznim brojilima koja su ugrađivana prethodnih godina i da li se i ona mijenjaju, Stefanović kaže da svake godine „Elektrodistribucija Srbije“ uloži blizu pet miliona evra, pa čak i više, u nabavku novih elektronskih brojila.

„To je jedan proces, mi imamo obavezu kao operator distributivnog sistema da vršimo zamjenu starih, dotrajalih brojila i da ugrađujemo nova brojila kako bismo u svakom trenutku imali tačna mjerenja kod potrošača. Svake godina u skladu sa svojim raspoloživim budžetom nabavljamo nova brojila i ugrađujemo ih“, objašnjava Stefanović.

Objašnjavajući kako izgleda pametno brojilo, Stefanović kaže da brojilo kojim je omogućena daljinska komunikacija izgleda veoma slično kao i postojeće brojilo, a u zavisnosti od proizvođača mogu da budu male razlike.

„Ta brojila već ugrađujemo na mreži u jednom dijelu. Ono što sada želimo da uradimo je da to brojilo nadogradimo savremenim softverom i hardverom koji će moći automatski da prikuplja podatke i da vrši njihovu obradu“, navodi Stefanović.

 

Sprečavanje neovlašćene potrošnje struje

 

„Uglavom gdje god postoje mogućnosti koristićemo postojeća razvodne ormane, a tamo gdje te mogućnosti ne postoje, jer imamo različite tipove priključaka posebno u ruralnim područjima, moraćemo da izvršimo rekonstrukciju samog mjernog priključnog ormana i da stvorimo preduslove da se pametno brojilo stavi“, dodaje on.

„Moći ćemo da sprečimo neovlašćenu potrošnju električne energije“

Naš gubitak električne energije u niskonaponskoj mreži u 2019. godini je 11 odsto, u Evropi četiri. U novcu je to kod nas 200 miliona evra gubitka.

Stefanović objašnjava da je gubitak električne energije posljedica proticanja električne energije kroz provodnike, a pored tehničkih gubitaka imamo i komercijalne gubitke sa kojima, kako kaže, imamo možda i najviše problema.

„Novi savremeni sistem će omogućiti da imamo daljinski nadzor nad svim mjernim mjestima. Dakle, pored toga što ćemo moći da pratimo sve energetske veličine – napon, struju i snagu, moći ćemo da preuzimamo i dobijamo informacije sa mjernog mesta o pokušaju fizičkog pristupa mjernom mestu, otvaranju poklopca brojila, postavljanju magneta i sličnih uređaja koji mogu da ometaju pravilno registrovanje električne energije“, poručuje Stefanović.

Naglašava da na svim mjernim mjestima koja budu zamijenili moći će da preventivno deluju i spriječe neovlašćenu potrošnju električne energije.

 

Omogućeno daljinsko isključivanje

 

Na pitanje da li preko ovih brojila nekom može da se isključi struja na daljinu, ako prekorači odobrenu snagu ili ne plaća račune, Stefanović kaže da će moći, kao i da je to još jedna od velikih prednosti ovog sistema.

„Brojilom će biti moguće daljinski upravljati, brojilu ćemo moći da pristupimo i očitamo sve energetske veličine, moći ćemo da imamo informaciju o pokušaju fizičkog pristupa mjernom mestu i da vršimo upravljanje potrošnjom i po potrebi isključenje mernog mesta“, dodaje on.

Govoreći o tome da li će građani i dalje dobijati iste račune, Stefanović navodi da je izdavanje računa u nadležnosti „EPS Snabdijevanja“.

„Naša obaveza je da primimo sve podatke sa mjernog mjesta i da te pravilne i kontrolisane podatke dostavimo snabdjevaču. U narednom periodu mislim da će se i dalje zadržati isti tip računa, a stav o tome doneće nadležni“, zaključuje Stefanović.

(RTS)