China mobile, najveći svjetski telekom operater po broju mobilnih korisnika, uspješno je lansirao prvi satelit kako bi testirao 6G mrežu, prenosi China Daily.

Satelit je postavljen u nisku orbitu i nalazi se na visini od 500 kilometara, kako bi omogućio brži prenos podataka od satelita koji putuju na velikim visinama i do 36.000 kilometara.

Satelit će testirati 6G mrežu, a poslat je u svemir u subotu, sa 5G satelitom.

Koristiće domaći softver i hardver, koji podržava rekonstrukciju softvera u orbiti, fleksibilnu implementaciju osnovnih mrežnih funkcija i automatizovano upravljanje.

Pozicionirani kao ključna platforma za buduće integrisane svemirske i zemaljske mreže, sateliti u niskoj orbiti Zemlje mogu da se pozabave nedostatkom pokrivenosti signalom u mobilnim mrežama, globalno pružajući usluge satelitskog interneta većeg propusnog opsega, navodi China mobile.