Naučnici su teoretski i eksperimentalno dokazali da se akustična kuka može formirati pomoću difrakcije zvučnog talasa na polimernoj Janus-čestici veličine nekoliko talasnih dužina

 

Fizičari sa Politehničkog univerziteta u Tomsku zajedno sa španskim kolegama prvi put su uspjeli da naprave akustičnu kuku manju od zvučnog talasa, pomoću koje je moguće ubrzati razvoj biomedicine i razviti nove sintetičke materijale.

U istraživanju koje je objavljeno u časopisu „Rizaltsinfiziks“, naučnici su dokazali da se širenje zakrivljenosti optičkog zračenja, usljed čega se obrazuju zakrivljeni svjetlosni snopovi, može dogoditi ne samo kod elektromagnetnih talasa.

Ispostavilo se da se krivi snopovi mogu dobiti u procesu difrakcije zvučnog talasa, kada se mijenja putanja širenja, na primjer, prilikom savladavanja prepreke ili širenja ugla kretanja.

„U ovom radu smo teoretski i eksperimentalno dokazali da se akustična kuka može formirati pomoću difrakcije zvučnog talasa na polimernoj Janus-čestici veličine nekoliko talasnih dužina“, rekao je profesor na Katedri sa elektronsko inženjerstvo na Politehničkom univerzitetu u Tomsku Igor Minin.

Prema njegovim riječima, specifičnost takvih akustičnih kuka je njihova subtalasna kriva, odnosno promjena smjera širenja, što se dešava na udaljenosti manjoj od talasne dužine.

Ovo je prvi put da je takav efekat zabeležen u akustici.

Kako stručnjaci ističu, pomoću akustične kuke mogu se premještati biološke čestice po krivoj putanji, a to pomaže da se prouče matične ćelije i da se testiraju lijekovi, kao i da se manipuliše mikro-objektima u hemiji i tehnici kako bi se brzo i precizno stvorili novi materijali i nano-omotači.
Kako se ističe, eksperiment je dokazao da novi tip krivolinijskih talasnih snopova može biti realizovan u optici, između infracrvenog i talasnog raspona, kao i u akustici.

Naučnici su naglasili da za ovo pionirsko istraživanje zasluge pripadaju Rusiji.

Istraživanje je delimično podržala Ruska fondacija za osnovna istraživanja (№ 20-57-S52001) i Politehnički univerzitet u Tomsku.

(sputnik news)

 

Dopadaju vam se tekstovi na IT-mixer.com? Podržite nas putem društvenih mreža na linkovima ispod. Lajkujte našu stranicu na Facebooku, budite informisani u svakom momentu.