Istraživači sa Stanford Medicine otkrili su potencijalni napredak u liječenju raka. U svojim testovima, naučnici su izmijenili genom mikroba i bakterija na koži kako bi se borili protiv raka. Ovi izmijenjeni mikrobi su testirani su na miševima oboljelim od raka, a tumori su počeli da se raspadaju.

Bakterija o kojoj je riječ, Staphylococcus epidermidis, uzeta je iz krzna miševa i izmijenjena tako da proizvodi protein koji stimulira imuni sistem u odnosu na specifične tumore. Činilo se da je eksperiment bio izuzetno uspješan, s modificiranim bakterijama koje su ubijale agresivne vrste metastatskog raka kože nakon što su nježno nanesene na krzno.

Otkrivanje moći mikrobioma tek počinje. Naučnici shvaćaju da koža vrvi od bakterija, gljivica i virusa, a svrha ovih entiteta je često nepoznata. U ovom slučaju, istraživači sa Stanforda su otkrili da stanice staph epidermidisa pokreću proizvodnju imunoloških stanica zvanih CD8 T ćelije. Bakterije su izmijenjene kako bi proizvele CD8 T stanice koje ciljaju specifične antigene povezane s tumorima raka kože. Kada su ćelije naišle na odgovarajući tumor, počele su brzo da se razmnožavaju i skupljaju masu, ili je potpuno gase.

Iako su ovi eksperimenti provedeni samo na miševima, tim sa Stanforda kaže da očekuju da pokusi na ljudima počnu u narednih nekoliko godina, iako je potrebno još testiranja i na miševima i na drugim životinjama prije nego što se krene s ljudima. Naučnici se nadaju da bi ovaj tretman na kraju mogao biti usmjeren na sve vrste zaraznih bolesti, osim na ćelije raka.

Potrebno je još mnogo istraživanja kako bi se dokazala efikasnost ovog tretmana kod ljudi. Ali obećanje ovog novog otkrića je da bi moglo otvoriti vrata drugim tretmanima raka koji su efikasniji i manje invazivni. Za sada, sljedeći korak je usavršavanje liječenja i priprema za klinička ispitivanja. Ako bude uspješan, ovo bi mogao biti veliki napredak u borbi protiv karcinoma.

(Engadget)