Tim sa Univerziteta u Kaliforniji najavio je da će uskoro biti moguće povećati brzinu laptopa bez fizičke nadogradnje hardvera, već isključivo korištenjem sofisticiranijih softverskih algoritama. Ovaj inovativni proces nazvan simultano i heterogeno multithreading (SHMT) ima veliki potencijal ne samo za poboljšanje performansi hardvera, već i za povećanje efikasnosti i značajno smanjenje potrošnje energije.

SHMT koristi više procesora koji već postoje u modernim uređajima poput telefona i računara, umjesto dodavanja novih. Hung-Vei Ceng, računarski inženjer, ističe da se savremeni uređaji oslanjaju na više od jednog procesora, kao što su jedinica za obradu grafike i jedinica za obradu tenzora. Ova kombinacija procesora omogućava bolju specijalizaciju za različite zadatke, ali može dovesti do uskih grla i gubitka efikasnosti pri prebacivanju podataka između različitih jedinica.

SHMT omogućava izvršavanje više podzadataka istovremeno na više procesora, što vodi do veće brzine i smanjenja potrošnje energije. U istraživanju je zabilježena brzina povećana 1,95 puta, dok je potrošnja energije smanjena za 51%. Iako postoje izazovi u usklađivanju različitih tipova procesora i osiguranju kvaliteta izvedbe, istraživači su optimistični u vezi sa potencijalom ovog pristupa.

SHMT predstavlja novi pristup programiranju koji se fokusira na korištenje više procesorskih jedinica istovremeno, što bi moglo značajno poboljšati performanse i efikasnost modernih računarskih sistema.