Automatizovani protivoklopni sistem – APOS je kratkog dometa, ali velike probojnosti i namijenjen je za zaštitu očekivanih tenko-prolaznih pravaca

 

Prvi automatizovani protivoklopni sistem APOS Vojske Srbije razvijen je u Vojnotehničkom institutu u Žarkovu. APOS je stacionarni bežični daljinski upravljani savremeni sistem za blisku protivoklopnu borbu.

Namijenjen je za efikasnu zaštitu tenko-prolaznih pravaca, kao i za taktičko uništavanje utvrđenih objekata. Osnovna namjena mu je da zamijeni vojnika — nišandžiju u veoma opasnom zadatku, bliskom prilazu neprijateljskom tenku (do 250 m) radi lansiranja rakete.

Ovaj sistem omogućava osmatranje, nišanjenje i lansiranje sa udaljenog i bezbjednog komandnog mjesta do 1000 metara od nastupajućih tenkova.

Sistem je modularnog tipa, sa jednostavnom promjenom namjene i vrste naoružanja. Može se koristiti u svim vremenskim uslovima. Sistemom se upravija bežično sa mogućnošću jednostavnog uvezivanja u komadno-informacioni (C41) sistem višeg nivoa. Sa jednog komandnog mjesta moguće je upravijati sa nekoliko desetina identičnih ili raznorodnih sistema.

 

Komponente sistema

 

Sistem se sastoji od protivoklopnog raketnog sistema M91 120 mm sa osmatračko-nišanskom kamerom, podsistema za pokretanje po pravcu i elevaciji i telekomunikacionih modula.

Sve ove komponente se preko odgovarajućih nosača postavljaju na tronožac pored kojih stoji i kutija sa akumulatorom za napajanje sistema.

Tehnički podaci:

 • ukupna masa sistema: 40 kg
 • radna autonomija: 6h
 • dužina: 1350 mm
 • širina: 800 mm
 • visina: 800 mm
 • naoružanje: ručni bacač raketa 120 mm, M91
 • razantni domet: 250 m
 • probojnost: 800 mm —M91
 • pokretanje platforme: po pravcu 6°/s, opseg podesiv od 0 do350°,
  po elevaciji 3°/s, opseg podesiv od —20°do 50°,
 • upravljanje platformom: daljinski bežično (daljina do 700 m),
 • osmatračko-nišanska kamera: dnevno-noćna kolor crnobijela IP kamera sa optičkim i elektronskim zumom visoke osjetljivosti.

 

Funkcionisanje sistema

 

Sistemom se upravlja daljinski bežično sa komadnog mjesta udaljenog do 1000 m. Komandno upravljački pult se sastoji od upravljačke konzole sa telekomunikacionim modulima i laptop računara koji služi za kontrolu kamere i biranje načina rada kamera (osmatranje-nišanjenje).

Kamera ima prethodno definisane modove zumova za osmatranje i nišanjenje na 100, 200 ili 300 m. Prostim izborom sa menija, kamera se automatski postavlja u traženi mod.

Upravljanje platformom i oruđem se vrši sa komandne konzole. Postoji mogućnost podešavanja automatskog rada — pokretanja po pravcu kada se platforma kontinualno kreće po pravcu. Dodirom na komandnu palicu automatsko kretanje prestaje i vraća se kontrola na palicu.

Daljinski upravljana jedinica DALOS
Daljinski upravljana laka oružna stanica DALOS

Daljinski upravljana laka oružna stanica DALOS razvijena je u Vojnotehničkom institutu.

(IT mixer)