Dodavanje strateških algoritama koji kontrolišu vrijeme saobraćaja čini sistem još bezbjednijim i skoro da eliminiše sudar dronova u vazdušnom prostoru

 

Istraživači sa Laboratorije za primijenjenu fiziku Univerziteta Džons Hopkins koristili su AI za modeliranje sistema koji može bezbjedno da upravlja vazdušnim saobraćajem kako bi se izbjegao sudar dronova. Na taj način se mogu zamjeniti neki ljudski procesi sa autonomnim donošenjem odluka.

Ovaj simulirani sistem koristi algoritme autonomije da poboljša bezbjednost i skalabilnost operacija UAS ispod 120 metara nadmorske visine.

Istraživači su procijenili uticaj autonomnih algoritama u simuliranom 3D vazdušnom prostoru. Prethodna istraživanja su pokazala da korišćenje algoritama za izbjegavanje sudara u velikoj mjeri smanjuje nesreće, a sada je dodavanje strateških algoritama koji kontrolišu vrijeme saobraćaja da bi se izbjegli sudari, učinilo sistem još bezbjednijim i skoro eliminisale nesreće u vazdušnom prostoru.

Istraživači su opremili simulator sa dva aspekta realizma. „Senzori za buku” oponašaju nepredvidivost stvarnih uslova i čine sistem prilagodljivijim, a „sistem za nejasne smetnje” izračunava nivo rizika za svaki dron na osnovu faktora koji se kreću od blizine preko prepreka do pridržavanja planirane rute. Sve ovo, objašnjavaju istraživači, pomaže sistemu da samostalno donosi odluke kako bi spriječio kolizije.

Naša studija je razmatrala različite varijable, uključujući scenarije koji uključuju „odmetničke dronove“ koji su odstupili od planiranih ruta. Rezultati su veoma obećavajući“, rekao je Vitkomb, profesor mašinstva na Vhiting School of Engineering i istraživač na Institutu za osiguranu autonomiju.

Tim planira da dodatno poboljša svoje simulacije tako što će uključiti dinamičke prepreke poput vremena i drugih faktora iz stvarnog svijeta za sveobuhvatniju reprezentaciju.

Votkins kaže da se ovaj rad zasniva na više od dvije decenije istraživanja sprovedenog u Laboratoriji za primijenjenu fiziku Univerziteta Džons Hopkins usredsređeno na poboljšanje bezbjednosti nacionalnog sistema vazdušnog prostora SAD.

(IT mixer)