EU je izrekla rekordnu kaznu od 1,2 milijarde evra kompaniji Meta – vlasniku društvene mreže Facebook, zbog prenosa podataka. Nakon duge istrage, zvaničnici su otkrili da je praksa društvene mreže premještanja podataka građana EU na servere u SAD-u kršenje ključnih pravila Evropske unije o digitalnoj privatnosti. U saopštenju, Irska Komisija za zaštitu podataka navela je da, iako je Meta pokušala riješiti potencijalne pravne prepreke, “ovi aranžmani nisu adresirali rizike po osnovna prava i slobode subjekata podataka” u Uniji.

Ovo je najnovije poglavlje u sagi koja sada traje više od decenije i ispituje kako Big Tech obrađuje privatne podatke građana EU. Pojednostavljeno rečeno, smatra se da je evropski zakon o privatnosti mnogo stroži od američkog, posebno sa fokusom na prava pojedinca. Ali svaka velika tehnološka kompanija sa serverima širom svijeta ima mogućnost da premješta podatke s jednog servera na drugi bez mnogo napora. To znači da bi podaci o građanima EU mogli biti poslani u SAD, gdje se ne primjenjuju tako strogi zakoni o privatnosti, otvarajući vrata nepotrebnom nadzoru.

Kao dio odluke, Irska Komisija za zaštitu podataka naložila je Meti da obustavi sve buduće prijenose podataka o građanima EU u SAD u narednih pet mjeseci. Također će morati raditi na tome da svoje operacije uskladi sa GDPR-om, uključujući bilo koju obradu podataka građana EU na američkim serverima, u narednih šest mjeseci. Ovo će, međutim, vjerovatno biti uloženo i zadržano kao posljedica širih političkih pregovora između EU i SAD-a, jer žele da se dogovore o novom okviru koji će dozvoliti protok podataka na bezbijedan način.

(Engadget)