Ruselectronics holding kompanija, dio ruske državne korporacije Rostec, razvila je multifunkcionalni integrisani komunikacioni kompleks MIKS. Namjenjen je za digitalizaciju komunikacija na brodovima, a sadrži mobilni segment – bazne stanice, mobilne telefone i senzore za mjerenje fiziološkog stanja posade. Kompleks je u potpunosti izgrađen na ruskoj hardverskoj i softverskoj platformi.

Kompleks je prvo modularno rešenje koje obezbeđuje bežično povezivanje sa bešavnim romingom za podmornice i površinske brodove različitih rangova. Ranije su brodovi koristili samo stacionarnu internu komunikaciju, što je smanjilo brzinu razmjene važnih informacija. U narednom periodu planira se usvajanje MIKS kompleksa.

„Usklađenost akcija posade i brzina prijema i prenošenja informacija posebno je važna na borbenim brodovima. Ranije, da bi se komuniciralo sa komandantom, članovi posade morali su koristiti stacionarni uređaj, omogućiti svakom članu posade da ima mogućnost da brzo primi i prenese informacije sa bilo kog mjesta na brodu.Takođe vidimo dovoljno mogućnosti da koristimo naš razvoj ne samo na vodi, već i na kopnu, strateški važne lokacije koje zahtijevaju sigurnu mobilnu internu komunikaciju. Modularnost MIKS-a će omogućiti da se ona prilagodi zahtjevima kupca“, rekao je industrijski direktor Rostec Sergej Abramov.

U sklopu kompleksa obezbeđena je interna hands-free govorna komunikacija, brodska telefonija, video nadzor i praćenje lokacije i fiziološkog stanja posade, kao i striming video sadržaja na ekranima instaliranim u kabinama posade. Izvan broda, MIKS podržava telegrafsku i telefonsku komunikaciju, video konferencije i razmjenu podataka i datoteka.

MIKS se sastoji od povezanih funkcionalnih podsistema, skalabilnih za različite razrede i klase brodova, kako malih krstarica tako i velikih nosača aviona. Kompleks kombinuje ekrane, bežične telefone sa ekranima osjetljivim na dodir, terminale za komandno emitovanje i senzore koji prate fiziološko stanje posade u jednom sistemu. Sva oprema je dizajnirana da izdrži grubo more, izlaganje morskoj vodi i širokom rasponu temperatura.
(Rostec)