Uskoro će biti otvoren poseban odjeljak za GPT namijenjen djeci u novootvorenoj prodavnici OpenAI (GPT store). Ova inicijativa proizlazi iz saradnje između OpenAI i „Common Sense Media“, neprofitne organizacije koja ocjenjuje medije i tehnologiju s obzirom na njihovu prikladnost za djecu. Cilj partnerstva je smanjiti rizike povezane s upotrebom vještačke inteligencije među tinejdžerima.

Ove dvije organizacije planiraju zajednički stvoriti smjernice za vještačku inteligenciju, kao i edukativne materijale za mlade, njihove roditelje i vaspitače. Osim toga, najavljuje se i priprema kolekcije GPT-ova prilagođenih porodičnom okruženju u okviru OpenAI GPT prodavnice.

Prema izvještaju Axios-a, ovo partnerstvo je najavljeno na samitu „Common Sense“ o djeci i porodici u San Francisku. Izvršni direktor OpenAI, Sem Altman, izjavio je da vještačka inteligencija nije štetna za djecu i da nema potrebe da bude izvan školskog okvira. Altman je istakao da ljudi koriste alate i da je važno da ih naučimo kako koristiti te tehnologije koje će uskoro biti sveprisutne. Naglasio je da bi propustili priliku ako ne pruže odgovarajuću edukaciju.