Grupa istraživača sa MIT-a, razvila je tehnologiju za oporavak izgubljenih detalja na video snimcima, koja obezbjeđuje da se kreiraju oštre kopije detalja na video zapisu, sa mjesta koja su zamućena zbog kretanja subjekta.

Njihov algoritam, nazvan „Visual Deprojection Model“ zasnovan je na neuralnim mrežama. Oni su istrenirali tu mrežu tako što su joj davali zadatak da pronalazi dijelove slike koji su lošeg kvaliteta, kao i kvalitetne snimke iste scene, na osnovu kojih mogu da shvate način kako su nastale mutne fotografije.

Kada se ovaj model koristi za procesiranje fotografija koje prije toga nisu obrađivane, on ih analizira da shvati na koji način je moglo da dođe do blurovanja. Nakon toga, algoritam sintetizuje nove fotografije koje kombinuju podatke iz oštrih i zamućenijih dijelova videa.

Tokom testova, naučnici su uspjeli da rekreiraju 24 frejma video zapisa, koji su pravilno prikazali zamućene pokrete nogu prolaznika na snimku. Ova tehnologija prvenstveno će se upotrebljavati u medicini, jer naučnici smatraju da će budućim razvojem uspjeti da obezbijede konverziju 2D fotografija (rendgenskih snimaka) u 3D slike sa više informacija (kao što su CT skenovi). Time bi se obezbijedilo smanjenje cijene usluge jer je rendgenski snimak daleko jeftini od CT snimka, uz istu količinu korisnih informacija za doktore.

(Engadget)