Nedavna studija objavljena u časopisu Jama Internal Medicine pokazala je da pacijenti ocjenjuju odgovore ChatGPT-a – kompjuterskog programa dizajniranog da simulira onlajn razgovore s ljudima – kao empatičnije i kvalitetnije od onih koje imaju ljekari. Prema članku objavljenom na Standardu, u studiji je od tima licenciranih zdravstvenih radnika zatraženo da ocijeni odgovore ljekara, kao i ChatGPT; otkrili su da je udio odgovora ocijenjenih kao „empatični“ ili „veoma empatični“ veći za ChatGPT nego za liječnike i da se čini da je chatbot postigao veći rezultat od doktora na kvalitetu odgovora pacijentima.

Istraživači sugerišu da su potrebne daljnje studije kako bi se procijenilo mogu li se AI chatbotovi kao što je ChatGPT koristiti u kliničkim okruženjima kako bi se smanjilo sagorijevanje kod doktora i drugih zdravstvenih radnika. Jedna od potencijalnih upotreba tehnologije mogla bi biti, na primjer, da chatbot da nacrt odgovora koji bi liječnici zatim mogli uređivati, a nasumična ispitivanja bi mogla procijeniti da li korištenje AI asistenata može poboljšati odgovore, smanjiti izgaranje kliničara, a također poboljšati ishode pacijenata.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da chatbotovi ne mogu zamijeniti ljudski odnos i njegu koji su vitalni dio procesa zdravstvene zaštite – pacijenti se mogu osjećati ugodnije kada primaju medicinski savjet od chat bota, ali za mnoge pacijente, ljudski dodir je važan aspekt njege. Ljekar čovjek može prilagoditi svoj jezik, način i pristup kao odgovor na društvene znakove i interakcije, dok će chatbot proizvesti generičniji jezik bez svijesti o društvenom kontekstu. Sve u svemu, iako studija sugeriše da chatbotovi kao što je ChatGPT mogu imati potencijal u kliničkim okruženjima, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se u potpunosti razumio njihov utjecaj na ishode pacijenata i zdravstvenu profesiju.

(Ubergizmo)