Bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini (BiH) još nisu ispunile sve zadatke da bi borbu protiv organizovanog kriminala podigle na viši nivo, a jedna od prepreka je, kako piše u najnovijem izvještaju, nemogućnost presretanja onlajn razgovora (Skype, Viber, Messenger), ali to bi uskoro moglo da se promijeni.

Presjek stanja na terenu je napravljen u izvještaju o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije za borbu protiv organizovanog kriminala u 2018. godini koji je usvojen na posljednjoj sjednici Savjeta ministara BiH, a u dokumentu su izdvojeni problemi i prepreke koje stoje na putu efikasnijih rezultata.

Radna grupa za izradu strategije formirana je u julu 2016. godine, a jedna od obaveza institucija čiji su predstavnici učestvovali u radnoj grupi, odnosno sa svih nivoa vlasti u BiH, bila je da na vrijeme sačine vlastite akcione planove, što su i uradili.

Članovi grupe identifikovali su otežavajuće okolnosti, a na prvom mjestu je istaknut problem presretanja komunikacija putem aplikacija, kao što su Skype, Viber, Messenger i druge, a koje, kako piše, nije moguće presretati na postojećem sistemu za presretanje telekomunikacija.

Na listi prepreka i problema je nedovoljan broj policijskih službenika za obavljanje posebnih istražnih radnji zbog odliva kadrova, a visoko mjesto je zauzela i nedostupnost osoba koje mogu da prevedu jezike kao što je arapski, persijski, udru, romski i drugi.

Priznali su i da prepreka ima u primjeni odredaba zakona koji se odnose na posebne istražne radnje, kako u trajanju tako i ispunjavanju uslova koji su propisani za postavljanje prijedloga za produženje takvih radnji, ali i zbog činjenice da kasni početak rada posebnog odjeljenja u Tužilaštvu FBiH zbog još neriješenih pitanja smještaja osoblja i budžeta.

Članovi radne grupe su predložili mjere za prevazilaženje problema i uočenih rizika.

„Sugeriše se agencijama koje vrše zakonito presretanje komunikacije da naprave tehničku analizu i utvrde moguća tehnička rješenja te da kroz planska dokumenta iskažu potrebu za opremom koja bi omogućila praćenje komunikacije koja se ostvaruje i putem besplatnih aplikacija, a kako bi se pristupilo nabavci“, naglašeno je u izvještaju te su date i određene sugestije i u vezi sa kadrovskim i drugim problemima.

 

Zakonske odredbe

 

Dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu iz Banjaluke Slobodan Župljanin smatra da su obavještajno-bezbjednosne i druge agencije koje se bave pitanjima organizovanog kriminala, u skladu sa nadležnostima, često kršile zakonske odredbe te da je bilo nezakonitih presretanja.

„Jasno su propisane procedure koje se toga tiču, tako da nisam siguran da je najveći problem za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala presretanje razgovora putem mreža. To je, naravno, važno, ali treba da bude uvedeno u zakonske okvire i tačno ispoštovano sve da bi građani bili bezbjedni“, rekao je Župljanin.

(Glas Srpske)