Simulacije na superračunaru Frontier otkrile su ključne nove uvide i dale nadu da se može stvoriti materijal tvrđi od dijamanta

 

Naučnici iz SAD-a i Švedske upotrebili su napredne simulacije kako bi istražili ponašanje dijamanta u ekstremnim uslovima, nagoveštavajući potencijalno formiranje još čvršće strukture – kubične faze s osam atoma u središtu tijela.

U potrazi za supertvrdim molekulom ugljenika koja nadmašuje tvrdoću dijamanta, nove simulacije nude obećavajući put do njegovog stvaranja.

Faza BC8, poznata po svojoj izuzetnoj tvrdoći, uočena je u silicijumu i germanijumu, pružajući uvid u njenu potencijalnu manifestaciju i u ugljeniku.

Iako se teoretiše da BC8 ugljenik postoji u okruženjima visokog pritiska poput onih na egzoplanetima, njegova sintetizacija na Zemlji pokazala se izazovnom.

Struktura BC8 održava ovaj savršeni tetraedarski oblik najbližeg susjeda, ali bez ravnina cijepanja koje se nalaze u strukturi dijamanta, objašnjava fizičar Džon Egert, ističući potencijalnu tvrdoću te strukture.

„Napori da se sintetiše ugljenik BC8 bili su neuspešni, ali nedavne simulacije na superračunaru Frontier otkrile su ključne nove uvide. Predvidjeli smo da će post-dijamantna BC8 faza biti eksperimentalno dostupna samo unutar uskog područja visokog pritiska i visoke temperature faznog dijagrama ugljenika“, pojašnjava fizičar Ivan Olyenik.

Ta otkrića bacaju svjetlo na tačne uslove potrebne za sintezu ugljenika BC8, nudeći nadu za budući uspjeh. Naučnici trenutno provode eksperimente inspirirane teorijom kako bi potvrdili ta predviđanja u National Ignition Facility u SAD-u.

Rezultati, koji nude plan za sintezu ugljenika BC8, objavljeni su u časopisu The Journal of Physical Chemistry Letters.