Američka savezna država Teksas implementira vještačku inteligenciju (AI) za ocjenjivanje pismenog dijela ispita za državnu procjenu akademske spremnosti (STAAR), s ciljem da pojednostavi proces bodovanja i potencijalno državi uštedi milione dolara godišnje. Revidirani ispit, uveden 2023. godine, naglašava otvorena pitanja u odnosu na pitanja sa višestrukim izborom, što rezultira znatno više konstruisanih stavki odgovora.

Prelazak na AI bodovanje motiviran je mjerama uštede troškova, pri čemu Teksaška obrazovna agencija (TEA) procjenjuje potencijalnu uštedu do 20 miliona dolara godišnje u poređenju sa angažovanjem ljudi za bodovanje od strane izvođača radova trećih strana. Iako mašine ne zamjenjuju u potpunosti ljudske ocjenjivače, broj potrebnih privremenih ocjenjivača drastično se smanjio, sa oko 6.000 na manje od 2.000.

AI mehanizam za bodovanje koristi obradu prirodnog jezika za procjenu odgovora, nakon što je obučen na skupu podataka od 3.000 prethodno postignutih odgovora. Međutim, dio odgovora (otprilike četvrtinu) će i dalje biti ponovo procijenjen od strane ljudskih ocjenjivača, posebno onih koji se smatraju izazovnim za AI, kao što su odgovori koji nisu na engleskom ili oni koji sadrže sleng.

Chris Rozunick, direktor odjela za razvoj procjene u TEA, naglasio je da AI sistem ne posjeduje autonomne mogućnosti i ne „uči“ iz svakog odgovora. Umjesto toga, oslanja se na svoju početnu obuku kako bi pružio dosljedno bodovanje slično kao kod ljudi. Uprkos integraciji AI, rigorozni procesi kontrole kvaliteta ostaju na snazi kako bi se osigurala tačnost i pravičnost u bodovanju.

Pomak ka AI bodovanju signalizira značajnu promjenu u načinu na koji se provode procjene, naglašavajući prednosti tehnologije u evaluaciji obrazovanja, dok se i dalje prepoznaje vitalna uloga ljudskog nadzora i stručnosti u procesu.