UNESCO je pozvao vlade da provedu strože etičke smjernice za umjetnu inteligenciju (AI), reagujući na apel više od hiljadu stručnjaka koji su tražili moratorijum na nove sisteme umjetne inteligencije.

„Svijetu su potrebna jača etička pravila za umjetnu inteligenciju: to je izazov našeg vremena“, izjavila je u četvrtak u Parizu glavna direktorica kulturnog i naučnog tijela UN-a Audrey Azoulay.

Samoregulacija industrije nije dovoljna da bi se izbjegle etičke štete uzrokovane daljnjim razvojem sistema umjetne inteligencije, upozorava UNESCO, prenosi T-portal.

UNESCO je saopštio da je zabrinut zbog mnogih etičkih pitanja koja su pokrenule ove inovacije, posebno pitanja diskriminacije i stereotipa, kao i dezinformacija, zaštite ličnih podataka te ljudskih i ekoloških prava.

UNESCO je rekao da će njegove preporuke pružiti alate koji će obezbijediti da se „razvoj umjetne inteligencije pridržava zakona, izbjegavajući štetu i osiguravajući da kada je šteta učinjena, odgovornost i mehanizmi za obeštećenje budu dostupni onima koji su pogođeni“.