Da bi poboljšao tačnost i kvalitet pretrage, Google je „upregao“ vještačku inteligenciju, a najnoviji AI model je Multitask Unified Model (MUM)

 

Kako bi informacije koje se prikazuju korisnicima u budućnosti bile još tačnije i pouzdanije, Google je počeo da koristi svoj novi model zasnovan na vještačkoj inteligenciji.

Ova Google-ova vještačka inteligencija je sposobna da ono što se traži ukrsti s različitim kvalitetnim izvorima na internetu, te tako provjeri koliko su tačni rezultati koje nudi. To je posebno korisno kada se unose neprecizne informacije o onome što se pretražuje, a iz kompanije kažu da je novi AI broj netačnih rezultata smanjio za 40%.

Kada korisnik napravi upit za pretragu, AI će tražiti konsenzus u vezi sa informacijama koje treba prikazati u različitim i „veoma pouzdanim“ izvorima, čak i ako ti izvori koriste različite riječi da opisuju isti koncept ili ideju. Google kaže da su korišćenjem ove vrste tehnike zasnovane na konsenzusu „značajno poboljšali kvalitet“ istaknutih rezultata pretrage.

Takođe, Google će ovu alatku za rezultate, koja pruža dodatni uvid u detalje izvora gdje su objavljeni rezultati pretrage, učiniti još dostupnijim korisnicima.

Pored toga što će biti dostupan na više jezika, uključiće i dodatne informacije koje će pomoći korisnicima da odrede koliko mogu da vjeruju izvoru.

U slučaju da Google-ova vještačka inteligencija zaključi da kvalitet rezultata pretrage nije na najvišem nivou, odnosno da rezultati mogu da sadrže lažne vijesti, korisnicima će prikazati obavještenje.

Upozoriće ih da dodatno provjere izvor na kome se objavljuju informacije u vezi sa rezultatima pretrage, odnosno biće im savjetovano da promjene upit za pretragu jer bi možda mogli da dobiju tačnije rezultate.

Pored ovoga, sređuju se i neke druge funkcije – na primjer “About this result” koja daje dodatni kontekst za ono što se traži. Budući da ogroman broj građana svakodnevno pretražuje internet u potrazi za informacijama, ova su poboljšanja od ključnog značaja, posebno kada se ima na umu da dezinformacije mogu ozbiljno da naškode.

(IT mixer)

 

Dopada vam se  IT-mixer? Podržite nas putem društvenih mreža na linkovima ispod. Lajkujte našu stranicu na Facebooku, budite informisani u svakom momentu.