Korisnici su već nekoliko nedjelja izražavali nezadovoljstvo zbog problema koji je zahvatio Windows 11, no konačno je stiglo rješenje.

Problematična situacija odnosila se na „bag“ koji je rezultirao nestankom taskbara s ekrana nakon posljednjeg ažuriranja operativnog sistema. Međutim, novom „zakrpom“ ovaj nedostatak je ispravljen.

Korisnici koji su sudjelovali u Windows Insider programu ovog tjedna izvijestili su da je ovaj problem među onima koji će biti riješeni, te da se više neće pojavljivati praznina tamo gdje je inače bio smješten taskbar.

Ovo nije bio jedini problem povezan s taskbarom, budući da su neki korisnici također prijavljivali produženo vrijeme učitavanja nakon uključivanja računara.

Windows 11 je koncipiran i dizajniran tako da je taskbar ključan za kontrolu onoga što se događa na ekranu, omogućujući korisnicima aktivaciju aplikacija i obavljanje ostalih radnji.

Trenutno, novo ažuriranje koje rješava ove probleme dostupno je samo za Beta, Dev i Canary kanale unutar Windows Insider programa, što ukazuje da se još uvijek nalazi u fazi testiranja. Uobičajeno je da se nakon toga brzo distribuira globalno, stoga možemo očekivati da će uskoro biti dostupno širem krugu korisnika.