Disnijev novi robot kombinuje proceduralnu animaciju, modularni hardver i učenja sa pojačanjem za slobodne emotivne performanse

 

Diznijev novi robot, koji još nema ime, predstavljen je na Međunarodnoj konferenciji IEEE/RSJ o inteligentnim robotima i sistemima IROS 2023 u Detroitu.

Simpatičan robot unosi ogromnu količinu ekspresije u svoje tijelo veličine djeteta, od svoje izrazito ekspresivne glave i dvije vrckave antene do zdepastih malih nogu. Ali ono što izdvaja ovog robota od ostalih malih dvonožca je način na koji hoda – pun je ličnosti i emocija dok se kreće na način koji ga čini jedinstveno živim.

Disney Research iz Ciriha je razvio robota, koji je uglavnom 3D štampan. Korišćen je modularni hardver koji omogućava da se brzo dizajnira i sklapa. Ima glavu sa četiri stepena slobode (mogućnost gledanja gore, dole, okolo i naginjanja), kao i pet stepeni slobode nogu sa zglobovima kuka koji mu omogućavaju da hoda uz dinamično balansiranje.

„Većina robotičara je fokusirana na to da svoje dvonožne robote učini pouzdanim hodačima“, kaže Diznijev naučnik Morgan Pope. U Dizniju to možda neće biti dovoljno, jer će naši roboti možda morati da se šepure, skaču, šuljaju ili migolje da bi prenijeli emociju koja nam je potrebna.“

Diznijev glavni inženjer za istraživanje i razvoj Majkl Hopkins dodaje da ono što pokušavaju da donesu ovim vrstama robota potiče iz Diznijeve istorije animacije likova. „U našem timu imamo animatore i zajedno možemo da iskoristimo njihovo znanje i našu tehničku ekspertizu da stvorimo najbolju predstavu.

 

Diznijev cjevovod

 

„Ne radi se samo o šetnji“, dodaje Pope. „Hodanje je jedan od ulaznih faktora u sistem učenja sa pojačanjem, ali drugi važan ulaz je kako hoda.”

Kako bi premostio ovaj jaz, Disney Research je razvio cjevovod zasnovan na učenju pojačanja koji se oslanja na simulaciju da kombinuje i uravnoteži viziju animatora sa robusnim robotskim pokretima.

Za animatora, cjevovod se u suštini brine o implementaciji ograničenja fizičkog svijeta, dopuštajući animatoru da razvije izrazito ekspresivne pokrete dok se oslanja na sistem da te pokrete učini stvarnim – ili da se približi što je moguće bliže robotu. Diznijev cjevovod može da obuči robota za novo ponašanje na jednom računaru, izvršavajući ono što predstavlja godine obuke za samo nekoliko sati. Ovo je smanjilo vrijeme koje je potrebno da se razvije novi robotski lik sa godina na samo mjesece.

Disney još ne govori da li ima u planu da komercijalizuje ovog robota, ali nam se čini da je to tek početak prenošenja animiranih likova u fizički svijet, pa bismo uskoro mogli da vidimo neke društvene robote koji će prvenstveno biti namijenjeni djeci da se druže, zabave i igraju.

(IT mixer)