Internet je postao neizostavan deo naše svakodnevice, a često nismo svesni koliko smo zapravo zavisni od njega. Međutim, nedavno istraživanje pokazuje da bi globalni nestanak interneta čak i samo tokom jednog dana imao ogroman ekonomski uticaj, stvarajući značajne poremećaje u različitim sektorima.

Prema podacima koje je iznela ekipa Atlas VPN, jedan dan bez interneta u svijetu bi koštao čitavih 43 milijarde dolara. Sjedinjene Američke Države i Kina zajedno čine skoro polovinu ove sume, sa ukupnim gubicima od 21 milijarde dolara, prenosi portal „BizLife“.

Podaci se oslanjaju na alat „NetBloks Kost of Šatdaun Tul,“ koji procenjuje ekonomske posljedice prekida interneta i mobilnih podataka ili ograničenja aplikacija koristeći indikatore Svjetske banke, ITU, Eurostata i popise stanovništva SAD.

 

SAD

 

Sjedinjene Američke Države, kao jedna od najpovezanijih zemalja u korišćenju interneta, suočile bi se s ogromnim gubicima od oko 11 milijardi dolara za samo jedan dan bez pristupa internetu. Ovaj prekid bi prouzrokovao ozbiljan zastoj u mnogim ekonomskim aktivnostima, uključujući potrošnju i poslovanje.

 

Kina

 

Kina, s procenjenim gubicima od skoro 10 milijardi dolara, iskusila bi značajan pad u prekograničnoj trgovini zbog svoje velike zavisnosti od proizvodnje i izvoza robe na globalnom nivou. Ipak, tačna procena gubitaka otežana je kineskom internet cenzurom i ekonomskim ograničenjima.

 

Ujedinjeno Kraljevstvo

 

Ujedinjeno Kraljevstvo, sa snažnim sektorima e-trgovine i finansijskih usluga, suočilo bi se s gubicima od oko 3 milijarde dolara. Online kupovina, koja pokreće mnoge maloprodajne aktivnosti u Velikoj Britaniji, i bankarska industrija, oslanjaju se na internet konekciju za efikasno funkcionisanje.

 

Japan i Njemačka

 

Japan bi pretrpeo gubitak od oko 2,7 milijardi dolara zbog vitalne uloge naprednih telekomunikacija i internet tehnologije u njegovoj ekonomiji. Nemačka, kao vodeća svetska proizvodna industrija, suočila bi se s ozbiljnim gubicima od 1,5 milijardi dolara zbog visoke zavisnosti od interneta u industrijskim sektorima.

 

Male ostrvske zemlje bi pretrpjele najmanje gubitke

 

Najmanje gubitke bi imala okeanska ostrva poput Tuvalua, Kiribatija, Maršalskih ostrva, Naurua i Mikronezije, koje ne bi izgubile više od 50 hiljada dolara tokom jednog dana bez interneta.

Ovo istraživanje naglašava koliko su naše ekonomske funkcije danas zavisne od stabilnog pristupa internetu, postavljajući pitanje o tome da li pristup internetu treba da bude osnovno ljudsko pravo koje ne bi trebalo da ograničavaju vlade ili provajderi.