Nabavka korišćenih automobila uvek podrazumijeva veći broj rizika, jer je ponekad teško odrediti da li je održavanje vozila bilo odgovarajuće. Međutim, određena saznanja o automobilima i korišćenje evidencija o istoriji vozila može pomoći kod pregovora o povoljnijoj cijeni.

Iako pregovaranje predstavlja posebnu vještinu, možete očekivati smanjenje cijene automobila i za jednu petinu od oglašene vrijednosti. Stručnjaci kompanije carVertical za podatke u oblasti automobilske industrije savjetuju kako da se komunicira sa prodavcima i usavrši proces pregovaranja.

Pronalaženje slabih tačaka automobila

 

Svaki model ima specifične slabosti, koje treba unapred da znate. Čitajte onlajn ocjene za automobil koji želite da kupite, kako biste razumeli njegove potencijalne probleme i ranjivosti. Ako ste zaista zainteresovani za neki automobil, ne otkrivajte to prodavcu. U suprotnom će vam biti teško da sa njim pregovarate.

carVertical banner - sponsored

Čak i korišćeni automobil sa najboljim izgledom verovatno ima nedostatke. Koroziju, neispravnu elektroniku, istrošene pneumatike, curenje tečnosti, ogrebotine i udubljenja lako će uočiti i profesionalni i neiskusni vozači.

Nakon kontrole unutrašnjosti i spoljašnjosti vozila uvijek izvršite probnu vožnju, jer ćete tako dobiti više informacija o vozilu nego na bilo koji drugi način. Obavezno testirajte vozilo na različitim terenima i pri različitim brzinama. Isprobajte sve stepene prenosa, proverite da li kočnice pravilno rade i poslušajte da li se u motoru i sistemu oslanjanja stvara buka.

Sa prodavcem treba razgovarati čak i o najmanjim problemima, jer će to pomoći kod pregovora o konačnoj cijeni.

Evidencije o istoriji pomažu da steknete prednost u pregovorima

Prodavac uvijek više zna o vozilu od kupca. Zbog te neravnoteže on u pregovorima ima prednost, osim u slučaju kada ste spremni da zađete dublje u prošlost automobila.

Onlajn provjera istorije vozila omogućava uvid u evidencije o lažnim kilometražama, oštećenjima, promenama registracije, održavanju i ostalim korisnim informacijama.

„Ako kupac otkrije neke negativne evidencije o istoriji ili dokaze o nezgodama, to može olakšati pregovore. Provjera istorije nekog korišćenog automobila predstavlja ključni korak i, ako se on propusti, može doći do preplaćivanja vozila koje je u lošem stanju“, izjavljuje Matas Buzelis, stručnjak u oblasti automobilske industrije i rukovodilac odeljenja za komunikacije u kompaniji carVertical.

15,2% svih automobila koji su provereni na platformi carVertical imalo je podešenu kilometražu, dok je više od polovine (52,3%) u svojoj istoriji imalo evidentirana oštećenja. Time se dokazuje da je vjerovatnoća kupovine automobila sa izmjenama na odometru ili jeftinim popravkama relativno velika.

Pregovaranje sa prodajnim centrima je teže

 

Mnogo je lakše pregovarati sa privatnim prodavcima nego sa prodajnim centrima. Budući da renomirane kompanije za trgovanje automobilima pregledaju automobile prije nego što ih prodaju, oni znaju koliko određeni model vredi i mogu da odbiju znatno snižavanje cene. Međutim, to ne znači da sa njima ne možete da pregovarate.

„Nažalost, u trgovanju korišćenim automobilima ne primenjuju se magični popusti. Ako je za vozilo utvrđena razumna cijena, sniženje može biti gotovo nemoguće. Međutim, u zavisnosti od stanja automobila i početne cijene, troškove možete smanjiti i do 20%“, objašnjava Buzelis.

Čak i ako se prodavac saglasi sa nižom cijenom, neki automobili nisu vrijedni kupovine. Trebalo bi da kupci razmišljaju dugoročno i procijene potencijalne troškove održavanja, kao i preostalu vrijednost vozila nakon nekoliko godina. Niko ne želi pretjerane troškove i probleme sa prodajom u budućnosti.

 

 

Provjerite na carVertical brzo i jednostavno istoriju i pravu kilometražu automobila koji imate namjeru kupovati – ne dozvolite da vas varaju.