IBM je nedavno predstavio svoj najnoviji kvantni čip nazvan Kondor, koji posjeduje impresivnih preko 1,000 kubita. Ovaj korak označava nastavak IBM-ove serije inovacija u kvantnom računarstvu, premašujući prethodne modele sa 127 i 433 kubita. Ovaj značajan napredak otvara vrata u svijetu kvantnog računarstva, obećavajući rješavanje problema koji su izvan dosega klasičnih računara, prema izvještaju „Nature“.

Međutim, IBM ne usmjerava svoje napore samo na povećanje broja kubita. Veliki naglasak je stavljen na smanjenje stope grešaka u kvantnim čipovima. Njihov najnoviji čip, nazvan Heron, sa 133 kubita, postiže rekordno nisku stopu grešaka. Ovaj aspekt je ključan, budući da su kvantna stanja prijemčiva greškama, što može uticati na pouzdanost i preciznost kvantnih računara.

Istraživači iz IBM-a naglašavaju da napredne tehnike korekcije grešaka, poput qLDPC (kvantna provjera niskogustoće pariteta), mogu značajno smanjiti broj fizičkih kubita potrebnih za formiranje stabilnog logičkog kubita.

IBM planira iskoristiti ovaj pristup povezivanjem više čipova s manjim brojem fizičkih kubita, čime bi se stvorila efikasnija i pouzdanija kvantna računarska mreža.

Iako implementacija qLDPC predstavlja izazov, posebno s obzirom na superprovodničke kubitne, IBM zadržava optimizam i ima planove za dalji razvoj ove tehnologije. Njihova vizija je postizanje praktične primjene kvantnih računara do kraja decenije, uključujući simulacije molekula katalizatora. Ovaj cilj predstavlja značajan korak naprijed u kvantnom računarstvu.