Na kontrolnoj tabli vašeg automobila nalazi se dugme za recirkulaciju vazduha u automobilu koje se brine za vazduh koji udišete

 

Dugme za recirkulaciju vazduha u automobilu većina ljudi koristi potpuno pogrešno. Ono dolazi sa nacrtanim autom s malom strelicom koja se vraća i jedno je od najmanje korišćenih kontrola u automobilu.

Svrha ovog kontrolnog dugmeta je da, umjesto da uzima vazduh spolja, sistem ponovo koristi vazduh koji se već nalazi unutar kabine.

Ovo često zanemareno dugme u vašem automobilu može da učini vašu vožnju udobnijom — i pomoći vam da uštedite na benzinu.

carVertical banner - sponsored

 

Šta je recirkulacija vazduha u automobilu?

 

Recirkulacija je unos vazduha u putnički prostor, filtracija kroz klima uređaj i naknadna distribucija u deflektore.

Glavna razlika između recirkulacije i konvencionalnog usisavanja je u tome što protok vazduha dolazi iz putničkog prostora, a ne spolja.

Režim recirkulacije omogućava vam brzo zagrijavanje i hlađenje vazduha, jer se temperatura u kabini razlikuje od temperature izvan automobila.

Ako je aktivirano, dugme za recirkulaciju vazduha omogućava klima-uređaju da koristi vazduh iz unutrašnjosti automobila uvlačeći ga kroz ventilacione otvore.

I, u isto vrijeme, sprečava ulazak spoljašnjeg vazduha. Dugme se obično nalazi oko točkića klima uređaja koji omogućava vozaču da podesi unutrašnju temperaturu.

 

Kako ga koristiti ljeti a kako zimi?

 

Dugme se uglavnom koristi za ljetnje vrijeme. Pomaže vašem automobilu da se ohladi što je više moguće kada imate uključenu klimu.

Recirkuliše hladan vazduh koji dobijate iz klima uređaja kada ga prvi put uključite. Što je duže upaljeno dugme, vaš automobil postaje hladniji dok se ne ohladi koliko vam je potrebno.

Ako ga ne koristite, automobil će koristiti vazduh spolja, koji je mnogo topliji. Zbog toga će vaš klima uređaj da radi jače i kontinuirano da hladi vrući vazduh koji stiže spolja.

Zimi bi trebalo da se izbjegava korišćenje jer zadržava vlagu u automobilu, što može da rezultira zamagljena staka koje viđate često zimi.

 

Dugme koje štedi gorivo

 

Ako koristite dugme za recirkulaciju vazduha u automobilu smanjiće potrošnju goriva jer manje opterećuje motor automobila.

Princip je isti za električne automobile jer će klima manje da opterećuje bateriju.

U praksi malo ljudi koristi ovu funkciju. Najčešće se recirkulacija koristi za sprečavanje infiltracije neprijatnih mirisa unutar kabine.

Na primjer: automobil se ispred jako puši ili je prašnjav dio puta. Da ne bi osjetili ove mirise, aktiviraju mehaničko dugme za recirkulaciju vazduha i blokiraju pristup od spolja.

(IT mixer)